علی اسلام دوست

 متولد 1367/4/28 مشهد مقدس

دارای لیسانس مدیریت

  • کارگردان و فیلم نامه نویس
  • ساخت دو فیلم کوتاه
  • شرکت در دوره های پیشرفته فیلم نامه نویسی
  • شرکت در دوره های داستان نویسی از سال 1393
  • تکرار دوره های مقدماتی و پیشرفته داستان نویسی برای فهم اصولی تر و تسلط بر عناصر داستانی
  • گذراندن دوره های سبک های ادبی شامل: رئالیسم، رئالیسم جادویی، سورئال ، مدرنیسم
  • شرکت در دوره های نقد داستان و یک کتاب داستان کوتاه در حال ویرایش

علی اسلام دوست عضو فعال انجمن ادبیات داستانی سمر

علی اسلام دوست

دیدگاهتان را بنویسید