کارگاه نقد و تولید

زمان کارگاه های ترم پاییز انجمن ادبیات داستانی سمر

اولین جلسه کارگاه های ترم پاییز شنبه 14 مهرماه در فرهنگسرای رسانه برگزار می شود:

  • کارگاه داستان نویسی دو – شنبه ها ساعت 3 تا 4/5
  • کارگاه نقد و تولید – شنبه ها ساعت 4/5 تا 6
  • کارگاه مدرنیسم دو – شنبه ها ساعت 6 تا 7/5

مکان:  بلوار وکیل آباد- بلوار هفت تیر- میدان هشت شهریور- انتهای بوستان لاله – فرهنگسرای فناوری ورسانه
روز و ساعت داستان نویسی یک بعد از تکمیل ثبت نام اعلام خواهد شد.
با تشکر

دیدگاهتان را بنویسید