سمانه حسینی مرضیه جلالی معصومه خزاعی

عکس نوشت 28

چقدر باید بدم؟

+برای چی؟

_برای کلید موتورم

+خریدارم

_نه نمی فروشم نون زن و بچم رو باهش در میارم

+موتور رو نمیگم

_من چیز دیگه ای ندارم برای فروختن

فروشنده کلید را در آورد و گفت: هیچی نمی خواد بدی…دل خوش سیری چند؟

سمانه حسینی

خدایا چکار کنم امروزم هیچی انگار دیگه کسی کارگر نمیخواد یک هفته اس بی پولم عباس اقا هم نسیه نمیده دو روز. بچه ها نون وچای شیرین میخورند فقط. خدایا یک نشونه ای چیزی

….

چرا صاحب این موتور نمیاد یک ساعت سوییچش مونده رو موتور

…..

آقا این سوییچ اون موتورس من یک شانه تخم مرغ و روغن برمیدارم جای شیرینیم

…..

آقا یک سوییچ دادن به شما

.بله حسابتونم میشه…

فدای سرش من این موتور رو با کلی بدهی خریدم تا پیک موتوری بشم زنگ زدند استخدام کردنم از هولم سوییچ رو جا گذاشتم

سیده مرضیه جلالی

سلام مشتی. این سوییچ موتور ما رو می دی بریم؟

سلام. کارتی، برگه خریدی، سندی چیزی داری نشون بده مال توئه؟

دارم خونه هست.

خوب برو بیار. سوییچ رو بگیر.

مار رو گرفتی ها. گیرم، داغونم الان تا خونه برم یکی دیگه بیاد سوییچ رو بهش نمی دی؟

نه جوون از اونم مدرک می خوام.

خیل خوب بگذار برم بیارم دیگه، جهنم. ما رفتیم، عزت زیاد.

……

سلام مشتی، موتور آقا مرتضی ته کوچه افتاده. گویا سوییچش هم دست شماست.

نمی دونم یه سوییچ دست من هست. خودش کجاست؟

بیمارستانه بنده خدا. اول صبحی این پسره ناخلف آمد عصبیش کرد، طفلکی سر رفتن به کارش بود که حالش بد شد. با هم بیمارستان بودیم. الان آمدم گفتم نمونه کنار خیابون. این پسره بیاد خامت کنه سوییچ رو بگیره.

بگذار دو دقیقه در مغازه رو ببندم باهت میام موتور رو ببریم تو خونش. زنجیرش کن به همون میله کنار راه پله. سوییچ رو هم بدیم به زنش.

بفرما، بریم. خدا خیرت بده.

معصومه خزاعی

 

دیدگاهتان را بنویسید