مسلم انصاریان آنیل خلج

عکس نوشت 76

سگ از اصابت چشمان بی تفاوت زمین افتاد
آه از بی تفاوتی چشمی که سگ نداشت

مسلم انصاریان

فارغ از چون و چندِ روزگار…
غرق یک چرایی‌ام!
فانوس به دستان، چرا به بیراهه می‌روند؟

آنیل خلج

دیدگاهتان را بنویسید