خانه » نقد داستان های نویسندگان خارجی » نگاهی به داستان شرط بندی چخوف
شرط بندی چخوف

نگاهی به داستان شرط بندی چخوف

داستان شرط بندی چخوف را اگر نخوانده اید،حتما بخوانید.چراکه روایت داستان ازسوم شخص نمایشی و دانای کل شروع می‌شود و در قسمتی که ازیادداشت ها می‌گوید اول شخص مداخله گرومحوری است.جریان ماجرا بطورخلاصه برمی‌گردد به دورهم بودن تعدادی آدم با منصب های مختلف که یکی بانکدار و دیگری وکیل دادگستری است که مستقیما در ماجرا حضور دارند ودر روند جریان تاثیرگزارهستند.

بحث بر سر این است که بانکدار می‌گوید: مجرم را اگر قرار است به حبس ابد محکوم کنند بهتر است اعدام کنند. و وکیل معتقد است که حبس ابد شاید روزنه‌ای برای آزادی داشته باشد. بحث به درازا می‌کشد و سرانجام وکیل حاضر می‌شود دربرابر دریافت دو میلیون بیست سال زندانی بانکدار باشد.

جریان به گونه‌ای پیش می‌رود که زندانی به تدریج با کتاب‌ها و نوشته‌های زیادی آشنا می‌شود. از اطلس جغرافیا گرفته تا کتاب‌های تاریخی و تمدن‌های ناشناخته و ادبیات. بعد می‌پردازد به کتب جامعه شناسی و ادیان و خلاصه با دانش و معلومات فراوانی که بدست می آورد درهمان محبس بی پنجره و در قفل شده‌ی اتاق و خوراک بخور و نمیری که برایش می‌آورند می‌شود علامه دهر. و متوجه می‌شود چیزهایی دراین فاصله بدست آورده است که همه ثروت دنیا هم نمی‌تواند جایش را بگیرد چه رسد به دومیلیون…

چون داستان دارای توضیح واضحات زیادی است و می‌توان با حوصله حشویات را از داستان جدا کرد، فکرکردم با تغییرکوچکی داستان را امروزی کنم و فکرکردم شاید اگر چخوف امروز می‌نوشت آیا اینگونه بود؟

این کار درحقیقت یک نوع تمرین است که در پست بعدی آورده شده.

نجمه مولوی نگاهی به داستان شرط بندی چخوف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.