آخرین جلسه کارگاه ترم یک پست مدرنیسم عصر شنبه 11 اسفند ماه 97،در انجمن سمر تشکیل شد.

دیدگاهتان را بنویسید