مثل نوشت 1: داستان “بدلی” از شهین پوستچی خراسانی به همراه نقد داستان

ضرب المثل : دوجو در شکم به که ده من به پشت داستان بدلی شهین پوستچی خراسانی - به خدا می خرمش. صبر کن آخر می خرمش  نازیلا از صبح ۱۰ بار حرفش را تکرار کرده بود. تقصیر خودم بود…

0 دیدگاه

عکس نوشت 48: آرام یوسفی- مریم محتشمی- مسلم انصاریان و…

می ترسم از هر دستی که به سویم دراز شود. زخم ها خورده ام از دست های سپید، دست های سرخ، دست های رنگین، دست های خالی، دست های پر... نمی دانم اینبار چه بروزم خواهد آورد این دست ناآشنا.…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد