مثل نوشت 9: داستان “مامیسا” از آمنه جهاندوست به همراه نقد داستان

ضرب المثل : ای عجب میش دل بسته به گرگ داستان "مامیسا" آمنه جهاندوست خانم خ همیشه همراه مامیسا است. همیشه ی همیشه. مامیسا قبلا گاهی او را از دور میدید گاهی روی درخت نشسته بود گاهی توی حیاط ایستاده…

0 دیدگاه

مثل نوشت 8: داستان “گلابی” از آمنه جهاندوست به همراه نقد داستان

ضرب المثل : کاسه داریم ارک و اورک تو پر کنی من پر ترک داستان "'گلابی" از آمنه جهاندوست من امروز یک گلابی شدم یک گلابی روی درخت گلابی توی باغ گلابی می دانید گلابی شدن چه حسی دارد ؟…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد