عکس نوشت 64: سعیده شیروانی- مسلم انصاریان- راشین قشقایی-آمنه جهان دوست

عکس نوشت 64 مادرم هر روز نور را از پنجره ی روشن صبح به دلم می ریزد مادرم با لبخند می زداید ز دلم دلهره را هر چه خوبی که  محیط است مرا, مادرم واسطه است مادرم خورشید است مادرم مهتاب است مادرم روشنی است مادرم نور امید مادرم چشمه ی الطاف خداست مسلم انصاریان…

0 دیدگاه

عکس نوشت 60: زهره شوریده دل- رویا روبند- سعیده شیروانی-معصومه خزاعی

عکس نوشت 60 باید ببینم این دفعه نوبت کیست؟ چه کنم تا چشم ها مرا دریابند؟؟ و انگشت ها دوباره برای یارانم رنگ آبی و بنفش به خود بگیرد! می ترسم حنایم بی رنگ شده باشد. بهتر آنست که عوام سرخی خون شان مرکب شود. زهره شوریده دل سوال های بی جواب قفل کرده دستانم…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد