محسن صادقی نیا عضو انجمن سمر

محسن صادقی نیا مهندس عمران نویسنده داستان تحصیلات: دارای مدرک کارشناسی در رشته مهندسی عمران بنام خالق یکتا دوران جوانی و بلوغ دوران لذت بود. نه آن گونه که جوانان دیگر قلمداد می کردند. به یاری هفت هنر ساعاتی را میگذراندم تا شاید شایسته هنری باشم. استاد طراحی میگفت: خوب طرح میزنی اما نابغه این…

0 دیدگاه

عکس نوشت 80: محسن صادقی نیا – مسلم انصاریان -راشین قشقایی

عکس نوشت 80 به نام آزادی آزادی اندیشه آزادی سخن آزادی قلم آنگاه که قلم سخن از اندیشه می گوید و اندیشه موهبتی است خداوندی برای حاکمیت خرد و چون خرد حاکم گردد تعالی بشر را سبب شود و آن جامعه ی متعالی زیر پرچم عدالت مدینه ی فاضله را بنا کنند مسلم انصاریان بهار…

0 دیدگاه

عکس نوشت 73: محسن صادقی نیا – شوریده دل – آنیل خلج و…

عکس نوشت 73 بین چشمان کودکی گرسنه با سیر کودکان سوار بر مرکب فاصله ای است تا بینهایت. فاصله ای بنام فقر بنام نداری چه ساده لوحانه است؛ وقتی؛ فقط؛ اختلاف طبقاتی بدانیش ... محسن صادقی نیا من به پاهای زخمی و تاول زده ات می نگرم و تو با حسرت و خشم آسودگیم را…

0 دیدگاه

عکس نوشت 67: راشین قشقایی- آسیه جلالی- محسن صادقی نیا و…

عکس نوشت 67 بای ذنب قتلت در فقر و خشونت متولد شدند در فقر و خشونت درس خواندند در فقر، خشونت و سکوت خبری کشته شدند. یادشان گرامی راشین قشقایی شب چه طولانی می شود وقتی رهزنان از چشم مردم شهر, صبح می دزدند عاقبت اما روشنی طلوع خواهد کرد تا همیشه شب، نخواهد ماند…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد