محسن صادقی نیا عضو انجمن ادبیات داستانی سمر

محسن صادقی نیا مهندس عمران نویسنده داستان تحصیلات: دارای مدرک کارشناسی در رشته مهندسی عمران   بنام خالق یکتا دوران جوانی و بلوغ دوران لذت بود. نه آن گونه که جوانان دیگر قلمداد می کردند. به یاری هفت هنر ساعاتی…

0 دیدگاه

عکس نوشت 80: محسن صادقی نیا – مسلم انصاریان -راشین قشقایی

  به نام آزادی آزادی اندیشه آزادی سخن آزادی قلم آنگاه که قلم سخن از اندیشه می گوید و اندیشه موهبتی است خداوندی برای حاکمیت خرد و چون خرد حاکم گردد تعالی بشر را سبب شود و آن جامعه ی…

0 دیدگاه

عکس نوشت 73: محسن صادقی نیا – شوریده دل – آنیل خلج و…

  بین چشمان کودکی گرسنه با سیر کودکان سوار بر مرکب فاصله ای است تا بینهایت. فاصله ای بنام فقر بنام نداری چه ساده لوحانه است؛ وقتی؛ فقط؛ اختلاف طبقاتی بدانیش ... محسن صادقی نیا من به پاهای زخمی و…

0 دیدگاه

عکس نوشت 67: راشین قشقایی- آسیه جلالی- محسن صادقی نیا و…

بای ذنب قتلت در فقر و خشونت متولد شدند در فقر و خشونت درس خواندند در فقر، خشونت و سکوت خبری کشته شدند. یادشان گرامی راشین قشقایی شب چه طولانی می شود وقتی رهزنان از چشم مردم شهر, صبح می…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد