انتشار صد و بیستمین ماهنامه ادبیات داستانی چوک به همت اعضای کانون فرهنگی چوک در پانزدهمین سال فعالیت کانون فرهنگی چوک و یازدهمین سال فعالیت ماهنامه

در بخش “نگاهی به داستان” این شماره می خوانیم:

درس گفتاری در سبک پست مدرنیسم از دکترعلی اکبر ترابیان بر نقد داستان کوتاه”گردن زرافه” نوشته هما رضوی زاده

دیدگاهتان را بنویسید

1 × 5 =