مسلم انصاریان زهره شوریده دل

شماره 1:

عشق، گاهی به شکل دستی است که تو را بغل می کند

گاهی به شکل شعری که تپش های قلبت را بیشتر می کند

و گاهی نیز عشق، عطری است که در هوای خاطرت می پیچد

مسلم انصاریان

اردیبهشت 1400

…………………………………………………………

شماره2:

انگار همین دیروز بود که آمدیم اینجا تا تو پاسبک کنی عزیز دل! آنروز اما نگذاشتند که بیایم و درد کشیدنت را لااقل با لمس پر از عشق انگشتانت سهیم شوم.

امروز اینجاییم، دوباره!! و برای همیشه دستانت از آن من است.

زهره شوریده دل

دیدگاهتان را بنویسید

14 − نه =