اکرم یوسفی محسن صادقی نیا زهره شوریده دل

عکس نوشت 61

ماه دلش نمی‌خواهد فرق شکافته علی(ع) را ببیند

ابرها هم دلشان باریدن میخواهد

اکرم یوسفی

اگر چه بادها غوغا کنند و ابرها را به تکاپو وادارند.

اگرچه ابرها فتنه کنند و به همراهی باد جلوی ماه را بگیرند.

اما هرگز نتوانند مقدرات را جلوگیری کنند.

آسمان گوهر امانتش را به زمین خواهد فرستاد و تقدیری زیبا برای اشرف مخلوقات عالم نثار خواهد کرد.

رستگار شدن ایمان می طلبد و رستگار ماندن تقوا

که جز با عشق ورزیدن و دست از گناه شستن محقق نخواهد شد.

حق حقیقتی است و حقیقت حق است.

محسن صادقی نیا

“امشب ای ماه به درد دل ما تسکینی

آخر ای ماه تو همدردِ دل مسکینی”

شهریارا شب قدر است بیا گریه کنیم

چون به اندازه یک ابر سیه و غمگینی

زهره شوریده دل

دیدگاهتان را بنویسید