خانه » نقد و تولید آثار هنرجویان

نقد و تولید آثار هنرجویان

نقد و بررسی داستان سوزن ها و الوارها از پوریا یوسفی

سوزن ها و الوار ها مرا نکاوید مرا بکارید من اکنون بذری درستکار گشته ام مرا بر الوار های نور ببندید…                              –  احمد رضا احمدی   میگویم: “من دارم حقیقت را میگویم!” هوار میزند. از همان پُشت که نشسته، رشته ی صبرش پاره میشود، میگوید:” من بودم. و او طفلِ بازیگوشم! چرا حاشا میکنی؟”  نمیکردم. سرم را پایین انداختم …

ادامه نوشته »

برف

از ماشین پیاده شدم. چکمه‌هایم تا جای قوزک پا، توی برف رفت. من در را نبستم، لابد خودِ دکتر کِش آمده و در را بسته. چراغ قوه را طرفش گرفتم. همانطور نگاهم می‌کرد، مثل همیشه. اصلا این نگاه‌هایش را دوست داشتم. یک قدم که به طرفش برداشتم با خودم فکر کردم، می‌شود خون آدم هم مثل آب یخ ببندد؟! دلم …

ادامه نوشته »