نویسندگان انجمن ادبیات داستانی سمر

 

نام و نام خانوادگی

شروع همکاری

زندگینامه

1آقای آریافر-
مشاهده
2فاطمه آقایی رضوانی-
مشاهده
3مرضیه آغ قلعه-
مشاهده
4علی اسلامدوست-

مشاهده

5علی بردبار-
مشاهده
6مهسا بهزادی-مشاهده
7شهین پوستچی1393مشاهده
8علی اکبر ترابیان طرقبه-مشاهده
9سمانه ترحمی-
مشاهده
10مجتبی جعفری سهل آباد1396مشاهده
11علیرضا جمشیدی-
مشاهده
12مهرداد جوان-مشاهده
13سمانه حسینی-مشاهده
14رضا خوشه بست-مشاهده
15مهرداد دبیری-مشاهده
16فاطمه دلدار-
مشاهده
17فلورا رحمانیان-
مشاهده
18هما سادات رضوی زاده-مشاهده
19رویا روبند-
مشاهده
20سجاد زارع زاده-
مشاهده
21نوید سرادار-
مشاهده
22بهاره صابری-
مشاهده
23نازنین صابری-
مشاهده
24عباسعلی صحافیان-مشاهده
25خانم طاهری-
مشاهده
26سید محمد عبدالهیان-
مشاهده
27محمد علوی-
مشاهده
28مهناز علایی-
مشاهده
29مریم علیمردانی-
مشاهده
30الهه فرخی-
مشاهده
31سیده هدی قاسمیان1396
مشاهده
32رضا کیوان-
مشاهده
33نیما کیوان-
مشاهده
34مهدی گلستان-
مشاهده
35مهین گلمکانی-
مشاهده
36محمد گلی-
مشاهده
37ملیحه محمدی-
مشاهده
38ناهید مستجاب الدعوه-
مشاهده
39سید حسن موسوی-مشاهده
40سید مهدی موسوی-
مشاهده
41سید محمد مهدی موسوی واعظ-مشاهده
42نجمه مولوی-مشاهده
43مریم نظری-
مشاهده
44مهدی نوروزی-
مشاهده
45میلاد نوید پور-مشاهده
46زهرا یسبی-مشاهده
نویسندگان انجمن ادبیات داستانی سمر