عکس نوشت 66: آنیل خلج- مسلم انصاریان -اکرم یوسفی و…

بچه‌ها بگید سیییب می‌‌خوام یک سلفی مَشتی بگیرم... -آماده‌ایم بگیر، فقط یادت باشه بعد از این دیگه نمی‌تونی اون دم‌پایی رو بپوشی و فقط باید قابش کنی بزنی روی دیوار تا لبخندامون زیر پات له نشن. آنیل خلج شاید این…

0 دیدگاه

عکس نوشت 60: زهره شوریده دل- رویا روبند- سعیده شیروانی-معصومه خزاعی

  باید ببینم این دفعه نوبت کیست؟ چه کنم تا چشم ها مرا دریابند؟؟ و انگشت ها دوباره برای یارانم رنگ آبی و بنفش به خود بگیرد! می ترسم حنایم بی رنگ شده باشد. بهتر آنست که عوام سرخی خون…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد