انجمن ادبیات داستانی سمر با همکاری انجمن علمی ادبیات خراسان برگزار می کند:
کارگاه داستان نویسی 1
مدرس: جناب آقای دکتر علی اکبر ترابیان
زمان شروع دوره: 15 تیرماه
مکان:  مشهد، مرکز شهید کامیاب، نبش سناباد35
علاقمندان می توانند با ورود به بخش کارگاه داستان نویسی سایت ثبت نام نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

یک + 4 =