عکس نوشت 77: زهره شوریده دل- عسل برومند- مسلم انصاریان و…

عکس نوشت 77 لطفا کمربندهای خود را محکم ببندید، در حال پرواز هستیم. دست‌هایش را باز می‌کند به پهنای شانه‌هایش و چشم‌هایش را می‌بندد. دلم می‌خواهد مسافرش می‌شدم، یعنی الان کدام اقیانوس را درمی‌نوردد؟ از روی برج‌های کدام شهر گذشت؟…

0 دیدگاه

عکس نوشت 67: راشین قشقایی- آسیه جلالی- محسن صادقی نیا و…

عکس نوشت 67 بای ذنب قتلت در فقر و خشونت متولد شدند در فقر و خشونت درس خواندند در فقر، خشونت و سکوت خبری کشته شدند. یادشان گرامی راشین قشقایی شب چه طولانی می شود وقتی رهزنان از چشم مردم…

0 دیدگاه

عکس نوشت 58: سمانه حسینی- سیده مرضیه جلالی – راشین قشقایی و…

عکس نوشت 58 خورشید روشن امید از پشت پنجره ی فردا دوباره طلوع خواهد کرد وقتی که جور بر تن رویا, حصار کرد امید و آرزو عزم ترک این دیار کرد امید بر طفل گهواره ای بسته بود پیر خورشید…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد